Rào cản trong tuyển sinh đại học

Rào cản trong tuyển sinh đại học

*Tiến sĩ Phạm Minh Trí, Viện Nghiên cứu kinh tế - quy hoạch TP HCM
Chỉ tiêu tuyển sinh và cái gọi là điểm sàn đang là rào cản để các Trường đại học ngoài công lập phát triển theo khả năng có thể huy động, đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội học tập, thực hiện mong ước tột bậc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: mọi người đều có cơm ăn, áo mặc, được học hành.
Trong thời gian gần đây hệ thống các Trường ĐH ngoài công lập phát triển rộng khắp, nhiều Trường đã có nhiều cố gắng và bằng các nguồn lực huy động khác nhau vun đắp cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội, thị trường lao động trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế.

Tĩnh Vật CHì 5Tĩnh Vật CHì 4

Tĩnh Vật CHì 3

Tĩnh Vật CHì 2

Hình hoạ Vẽ Tượng 10 -Kết thúc Seri1


Tĩnh Vật CHìTrên đây là 1 số bài hình hoạ vẽ chì Tĩnh Vật Sưu tầm từ Diễn Đàn SVMT

Hình hoạ Vẽ Tượng 9


Hình hoạ Vẽ Tượng 8

Hình hoạ Vẽ Tượng 7

Hình hoạ Vẽ Tượng 6

Hình hoạ Vẽ Tượng 4